Based in Amsterdam / Zandvoort

omnia mutantur, nihil interit, ‘Everything changes, nothing perishes’.  – Ovidius

My work is multidisciplinary, from video (computer generated) to physical sculpture. Common is the question; What is reality? The observable is not unambiguous. It is a mishmash of all kinds of different materials that changes over time. Matter can also take different forms, through time, through actions. I explore the diverse appearances to discover: What if matter has no function other than being itself. Then how does that self looks like?

omnia mutantur, nihil interit, ‘Alles verandert, niets vergaat’.  – Ovidius

Mijn werk is multidisciplinair, van video (computer generated) tot fysieke sculptuur. Gemeenschappelijke is de vraag; Wat is realiteit? Het waarneembare is niet eenduidig. Het is een samenraapsel van allerlei verschillende materialen dat door tijd heen verandert. En zo kan materie ook andere gedaanten aannemen, door tijd, door handelingen. Ik onderzoek de verschillende verschijningsvormen om te ontdekken: Wat als materie geen functie heeft behalve zichzelf zijn. Hoe ziet dat zelf er dan uit?

 

 

hello (at) akmar.nl